Formandens beretning 2023

Så er sæsonen i BGF ved at være gået, og det har været et godt år, hvor vi kan mærke, at vi er på vej tilbage efter Corona. Vi har i år haft ca. 130 medlemmer, som er en fremgang på ca. 20. Heraf ca. 80 børnegymnaster. Det er et fint antal, når man tænker på byens og oplandets størrelse, samt at vi post corona ikke har så mange medlemmer på holdene. Det er, som om det tager et par år at komme i gang igen. Så vi er rigtig glade for denne fremgang.

Opvisningen 2022 var rigtig god, og det var dejligt endelig at komme i gang igen. Det kunne godt mærkes på børn og voksne, at der have været et slip på 2 år, så der var flere, som lige skulle have genopfrisket opvisningskonceptet, samt at de helt yngste aldrig have prøvet det. Men det gik så fint, og det var en flot opvisning.

Bestyrelsen havde inviteret alle instruktører og deres familier til en fredagshyggeaften i hallen, hvor vi fik startede med kaffe og kage. Så fik vi spillet Nerf-krig, danset og spillet spikeball samt sluttet af med aftensmad. Det var en rigtig hyggelig aften og helt sikkert noget, vi vil gentage.

Den nye sæson 2022–2023 startede med at finde instruktører; det var lidt udfordrende i år men med en rokade og to – tre friske ansigter lykkes det at finde en god løsning.

Så tak til

Alle frivillige instruktører og hjælpere skal have en kæmpestor tak, fordi I har lyst til at bruge jeres fritid til at undervise børn og voksne. Uden jer havde vi ikke nogen forening. BGF kan kun fungere, fordi frivilligheden er så stor. Så 1000 tak, fordi I har lyst til at være en del af BGF og gøre en forskel i vores lille samfund.

I år havde vi – igen – valgt, at alle gymnaster skulle betale inden opstarten. Det er gået rigtig godt. Vi havde valgt det nye tiltag for, at vi i frivillige i bestyrelsen ikke skal bruge så mange timer på at huske folk på at betale. Det har virkeligt være dejligt at være fri for i år, så det tiltag er kommet for at blive, ligesom vores tilmelding på nemtilmeld.dk også vil forsætte.

I år havde vi sagt ja tak til at være værter for et DGI arrangement. Her var vi heldige at have flere 6 af vores egne instruktører med. Det foregik i hallen, her i Blenstrup, og vi har fået ros fra de eksterne instruktører og DGI for vores måde at afholde kurset på. Måske noget vi godt kunne finde på at gøre igen.

DGI har afholdt inspirationskursus i Hobro, dog lidt anderledes end vi har været vant til, men alt i alt et godt kursus. Her var vi 14 instruktører tilmeldt, og vi havde alle en god dag, og kom hjem med ny inspiration og energi.

Vi har forsøgt at få vores Unicykler op at køre igen – og efter ihærdigt arbejde fra Pia er der nu 7 deltagere – som alle er ved at lære at cykle på et hjulet cykel.

Vi var nødt til at lave spring 2 om – da vores mest erfarne instruktører har valgt at læse videre. Derfor opfandt Birgitte ”Seje unge” – som er et hold, hvor man mødes til fællesskab og selv er med til at bestemme aktiviteten. Det er et hold, som de unge har taget godt imod.

Ligeledes har Pia og damerne på stræk og udspænd som afslutning på sæson 2022 været på forårstur. En god tradition, hvor de mødes en eftermiddag i foråret og går en tur i lokalområdet og spiser sammen.

Vi tyvstartede sæsonen med igen at danne et hold til Blenstrupstafetten, hvor alle kunne deltage på vores hold og være med til at samle penge ind til hallen. BGF løb rigtig mange omgange og samlede penge ind.

BGF kan findes på Facebook og hjemmesiden www.blenstrup-gf.dk. Her lægger vi forskellige informationer op gennem sæsonen.

Til sidst vil jeg bare lige nævne min fantastiske bestyrelse, som arbejder hårdt på at få alle vores arrangementer, hold og uforudsete udfordringer til at klappe. Det er fantastisk for en formand at have sådan en støtte. Tak, fordi I har lyst til at bruge jeres fritid på at skabe et godt nærmiljø og aktivitetsmuligheder i vores lille by.

Så tak til Pia, Mette, Dorte, Berit. I er alle undværlige.

Også tak til Helga, fordi hun igen stået til rådighed som revisor.

Louise Krøyer Gundersen

Formand BGF. 2023