Årsregnskab 2022

Bemærkninger til Årsregnskabet:

Årsregnskabet 2022 viser et underskud på 43.000 kr. Dette skyldes blandt andet, at vi har overtaget lejen af klublokalet i hallen. Og da dette er sket efter, at der er blevet søgt lokaletilskud ved Rebild Kommune, får vi først tilskud hertil ved den endelige opgørelse, forventelig i august 2023. Vi har derudover haft instruktører på kursus, som vi også først får tilskud til i 2023.